Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 02.03.2020r. do dnia 23.03.2020r. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza. Ze względu na to, że w programie ochrony powietrza zostały nałożone obowiązki również na osoby fizyczne, zachęcamy do wzięcia udziału...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 28.02.2020 r. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów w dniu 09.03.2020 r. o godz. 9.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::