Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 08.11.2013r. Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego i Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 19 listopada 2013...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów,14.11.2013r. OP.0002.6.2013 Pan/Pani ................................................... Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) -zwołuję XXIX Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 26 listopada 2013r. /tj. wtorek/w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów.

Ciechanów, 08.11.2013r. Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję wspólne posiedzenie komisji Rewizyjnej i komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 18 listopada 2013 roku o godz. 11.00...

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w Gminie Ciechanów -”Chcemy i możemy więcej”.

W WYNIKU ZNALEZIONEGO BŁĘDU W ZAŁĄCZNIKACH NR 1A I NR 1B DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO WPROWADZONO ZMIANY W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Ciechanów, dnia 12.11.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Gminy Ciechanów zaprasza do składania oferty na dostawę pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu Indywidualizacja...

KOMUNIKAT dotyczący przerwy w dostawie wody

Ciechanów, dnia 07.10.2013r. RG.6342.17.2013 KOMUNIKAT Urząd Gminy Ciechanów, informuje że w dniu 08.10.2013 w godz. 22.00 - 6.00 wystąpi przerwa w dostawie wody we wsi Kargoszyn i we wsi Chruszczewo. Przerwa spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia prac montażowych związanych z przebudową sieci wodociągowej...

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów,19.09.2013r. OP. 0002.5.2013 Radni Gminy/Wszyscy Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) - zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 września 2013 r. /tj. poniedziałek/w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,ul.Fabryczna 8, na którą...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów 13.09.2013r. OP. 0012.1.5.2013 Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję XVI posiedzenie Komisji Planowania Budżetu i Finansów Rady Gminy Ciechanów w dniu 19 września 2013 roku o godz. 11.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::