Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Ciechanów, 17.12.2012r. SK.0002.10.2012

ZASADY I METODY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY I METODY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Opłaty za wywóz odpadów Podstawowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 6,00 zł od mieszk

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI SZANOWNY MIESZKAŃCU, Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów oraz ich odbieranie od mieszkańców przejmą gminy. Już teraz samorządy muszą się przygotować do tej zmiany, poni

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów 07.11.2012r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję VI posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 12 listopada 2012 roku o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. F

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości doboru i montażu kolektorów słonecznych taniej do 70%

Firma SUNMAX Sp z o. o. zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Ciechanów na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości doboru i montażu kolektorów taniej do 70% w ramach „Programu Solarnego do -70% na zakup i montaż kolektorów słonecznych” realizowanego przez firmę SUNMAX Sp z o.o. Wspólnie Narodowym...

Zarządzenie Nr 42/12 Wójta Gminy Ciechanów

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/12 WÓJTA GMINY CIECHANÓW

Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 23.10.2012 r. Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn.zm. zwołuję VII posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 października 2012 roku o godz. 13.00 w lokalu Urzęd

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::