Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Ciechanów, 17.12.2012r. SK.0002.10.2012 Pan/Pani ………………………………….. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) - zwołuję XXIII Sesję Rady Gminy Ciechanów...

ZASADY I METODY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

ZASADY I METODY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Opłaty za wywóz odpadów Podstawowa kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 6,00 zł od mieszkańca miesięcznie, natomiast opłata za odpady posegregowana będzie niższa i wyniesie 4,00 zł od mieszkańca miesięcznie. Zasady segregowania...

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI SZANOWNY MIESZKAŃCU, Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odbioru odpadów. Odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów oraz ich odbieranie od mieszkańców przejmą gminy. Już teraz samorządy muszą się przygotować do tej zmiany, ponieważ w ustawie o utrzymaniu...

MJWPU ogłasza konkurs w ramach Działania 9.4 PO KL

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia...

MJWPU ogłasza konkurs w ramach Działania 9.2 PO KL

Człowiek – najlepsza inwestycja Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia...

500 Darmowych Kursów Angielskiego dla Mieszkańców Województwa Mazowieckiego

500 Darmowych Kursów Angielskiego dla Mieszkańców Województwa Mazowieckiego Fundacja Human Voice Foundation wraz ze Szkołą Językową www.DobraZuza.pl 2. Kliknij na ikonkę LOGOWANIE (prawy górny róg strony) 3. Po lewej stronie wyświetli się panel studenta. Kliknij na ikonkę MOJE KURSY, a następnie...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów 07.11.2012r. Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn. zm. zwołuję VI posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Ciechanów w dniu 12 listopada 2012 roku o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości doboru i montażu kolektorów słonecznych taniej do 70%

Firma SUNMAX Sp z o. o. zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Ciechanów na spotkanie informacyjne w sprawie możliwości doboru i montażu kolektorów taniej do 70% w ramach „Programu Solarnego do -70% na zakup i montaż kolektorów słonecznych” realizowanego przez firmę SUNMAX Sp z o.o. Wspólnie Narodowym...

Zarządzenie Nr 42/12 Wójta Gminy Ciechanów

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/12 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 8 października 2012 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, w miejscowości Kanigówek ,Kargoszyn,Ujazdówek i określenia ceny nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8...

Zawiadomienie o posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 23.10.2012 r. Rada Gminy Ciechanów Na podstawie § 71 Uchwały Nr IV/37/2003 w sprawie Statutu Gminy Ciechanów z późn.zm. zwołuję VII posiedzenie Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty Rady Gminy Ciechanów w dniu 25 października 2012 roku o godz. 13.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::