Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

TEST „CZY JESTEŚ ROLNIKIEM?”

TEST „CZY JESTEŚ ROLNIKIEM?” Sprawdź, czy przypadkiem nie uchylasz się od obowiązku udziału w Powszechnym Spisie Rolnym 2020, bo nie wiesz, że jesteś rolnikiem. Zaznacz prawidłową odpowiedź zgodną ze stanem faktycznym na 1 czerwca 2020 roku □ Prowadzę działalność rolniczą. □ Nie prowadzę działalności rolniczej, ale...

Co by się stało, gdyby nie było spisu rolnego…

Co by się stało, gdyby nie było spisu rolnego… Wielu rolników zapomina, jak ważny jest spis rolny - jak dotąd na Mazowszu z tego obowiązku wywiązał się zaledwie co trzeci użytkownik gospodarstwa rolnego. Jeśli ten wynik się znacząco nie poprawi, polskiemu rolnictwu grożą bardzo poważne konsekwencje w przyszłości. Rolnicy...

Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek.

Płacisz podatki? Segregujesz śmieci? Jesteś rolnikiem? Weź udział w spisie rolnym! To taki sam obowiązek. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest bardzo ważnym obowiązkiem! To wymóg wynikający z ustawy, a za jego nieprzestrzeganie przewidziane są prawne i finansowe sankcje. Do udziału w spisie rolników powinna też przekonać...

Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 21.10.2020 r. OP.0002.8.2020 Sz.P. &nbs

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 14.10.2020 r. Sz. P. Na podstawie § 56 Uchwały Nr XLII/239/18 Rady Gminy Ciechanów w sprawie Statutu Gminy Ciechanów zwołuję posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Ciechanów w dniu 22.10.2020 r. o godz. 10.00 w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabrycz

INFORMACJA dla Mieszkańców ul. Tarasowej i Werandowej w Kargoszynie

Szanowni Mieszkańcy ul. Tarasowej i Werandowej w Kargoszynie, Informujemy, że w związku z prowadzona inwestycją i braku możliwości odebrania odpadów komunalnych przez firmę PUK Sp. z o.o. spod Państwa posesji, w dniach 15 i 16 października 2020r. firma PUK Sp. z o.o. odbierze zmieszane oraz selektywne odpady komunalne z kontenerów...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::