Prawo miejscowe

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257&n

Uchwała Nr XXI/121/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXI/121/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorząd

Uchwała Nr XXI/120/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXI/120/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020

Uchwała Nr XXI/119/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/119/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za...

Uchwała Nr XXI/118/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów”

Uchwała Nr XXI/118/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990&n

Uchwała Nr XXI/117/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Uchwała Nr XXI/117/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 21

Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Zarządzenie Nr 24/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257 

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::