Rok 2016

Uchwała Nr XVIII/86/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanów.

UCHWAŁA Nr XVIII/86/16

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 28 września 2016 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanów

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

 

§1.

Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Ciechanów, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

/-/ Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2016 14:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Sochacka
Ilość wyświetleń: 1031
30 września 2016 11:21 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [gminny_program_rewitalizacji_dla_gminy_ciechanow.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2016 11:18 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxviii861620160928.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 września 2016 11:17 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::