Rok 2016

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/86/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanów.

UCHWAŁA Nr XVIII/86/16 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchw

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::