Rok 2016

Wybierz rok

Uchwała Nr XVIII/86/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanów.

UCHWAŁA Nr XVIII/86/16 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: §1. Przyjmuje się Gminny Program Rewitalizacji...

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Chruszczewo, Gąski, Grędzice, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Kownaty Wojnowe, Mieszki-Atle, Niechodzin, Niestum, Pęchcin, Sokołówek

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach: Chruszczewo, Gąski, Grędzice, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Kownaty Wojnowe, Mieszki-Atle, Niechodzin, Niestum, Pęchcin, Sokołówek Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy Pogodna w miejscowości Gąski, dla drogi gruntowej o...

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września...

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i...

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanów”

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ciechanów” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu...

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie...

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku”

Uchwała Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2016 roku” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)...

Uchwała Nr XII/64/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechanów

Uchwała Nr XII/64/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Ciechanów ...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::