Rok 2015

Uchwała Nr IX/53/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn

Uchwała Nr IX/53/15
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kargoszyn

 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2015, poz. 1515) Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje:

§ 1. 

 W Uchwale Nr V/22/07 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Gąski i Kargoszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 71, poz. 1624) §2 otrzymuje brzmienie:

 Nadaje się nazwę ulicy Akacjowej w miejscowości Kargoszyn, dla drogi gruntowej o numerach ewidencyjnych 173/2, 173/11, 173/18 odchodzącej od ul. Wiejskiej w kierunku południowym.

§ 2. 

 Szczegółowe położenie ulicy określa mapa ewidencyjna wsi stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. 

 Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 4. 

 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1016
27 listopada 2015 10:41 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 10:41 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaix531520151120.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 10:40 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::