Rok 2014

Uchwała Nr XXXI/214/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr XXXI/214/14
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 15 stycznia 2014 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 17 ust.2 pkt. 4 i art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów


Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 stycznia 2014 15:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1493
16 stycznia 2014 15:20 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zalacznikxxxi2141420140115.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2014 15:19 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxxi2141420140115.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2014 15:19 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::