Rok 2014

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXVI/244/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów - UNIEWAŻNIONA

uchwała Nr XXXVI/244/14 - UNIEWAŻNIONA Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z...

Uchwała Nr XXXII/218/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2014

Uchwała Nr XXXII/218/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art....

Uchwała Nr XXXI/215/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016

Uchwała Nr XXXI/215/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu...

Uchwała Nr XXXI/214/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr XXXI/214/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645...

Uchwała Nr XXXI/213/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020

Uchwała Nr XXXI/213/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 –...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::