Rok 2013

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXIX/209/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13...

Uchwała Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów

Uchwała Nr XXIX/208/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 i 645), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r....

Uchwała Nr XXIX/206/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Uchwała Nr XXIX/206/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku...

Uchwała Nr XXIX/205/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014

Uchwała Nr XXIX/205/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 i 645) i art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach...

Uchwała Nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ciechanów na lata 2013 - 2016”

Uchwała Nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Ciechanów na lata 2013 - 2016” Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 87...

Uchwała Nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Uchwała Nr XXVIII/198/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 września 2013 r. w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r.,...

Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXVI/190/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września...

Uchwała Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXVI/189/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1...

Uchwała Nr XXV/182/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXV/182/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1...

Uchwała Nr XXV/181/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXV/181/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust....

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::