Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Uchwała Nr XIII/76/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 13 listopada 2019 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2019. poz. 1256, 1309) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Obniża się cenę skupu żyta, przyjętą dla celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2020 (M.P. 2019, poz. 1018) z kwoty 58,46 zł za 1 dt. do kwoty 50,00 zł za 1 dt.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą i wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2019 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 384
18 listopada 2019 09:47 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XIII/76/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::