Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018

Uchwała Nr XXXI/179/17
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Obniża się cenę skupu żyta, przyjętą dla celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2018 (M.P. poz. 958) z kwoty 52,49 zł za 1 dt. do kwoty 47,00 zł za 1 dt.

§ 2. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2017 12:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1581
28 listopada 2017 12:56 (Przemysław Bugdal) - Skopiowanie wiadomości - Uchwała Nr XXXI/179/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::