Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr IX/50/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr IX/50/15
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 6, ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774 i 1045) oraz art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1.  Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2.  Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3.  Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4.  Określa się wzór deklaracji w sprawie podatku leśnego, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 

 Traci moc uchwała Nr XII/61/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr. 223, poz. 6791).

§ 3. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 10:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1386
27 listopada 2015 10:14 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaix501520151120.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 10:14 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::