Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr IX/48/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016

Uchwała Nr IX/48/15
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2016

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40), uchwala się, co następuje:

§ 1. 

 Obniża się cenę skupu żyta przyjętą dla celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz. 1025) z kwoty 53,75 zł za 1dt do kwoty 50,00 zł za 1dt.

§ 2. 

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2015 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1419
27 listopada 2015 09:52 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaix481520151120.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2015 09:51 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::