Podatki i opłaty lokalne

Uchwała Nr XXIX/206/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Uchwała Nr XXIX/206/13
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Obniża się cenę skupu żyta przyjętą dla celów wymiaru podatku rolnego, ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. poz. 814) z kwoty 69,28 za 1dt do kwoty 56,00 zł za 1 dt.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów


Eugeniusz Olszewski

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2013 13:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1753
28 listopada 2013 13:10 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxix2061320131126.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2013 13:10 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::