Rok 2012

Wybierz rok

Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Uchwała Nr XVII/106/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Na podstawie oraz art. 418 § 1, art. 419 §2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz

Uchwała Nr XVII/105/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Gumowo

Uchwała Nr XVII/105/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Gumowo Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Gumowo, Rada Gminy Ciechanów uchwala...

Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2012 Nr XIV/91/12

Uchwała Nr XIV/91/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2012 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2012 Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z&nbs

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::