Rok 2012

Wybierz rok

Uchwała Nr XXIII/160/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIII/160/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę...

Uchwała Nr XXIII/159/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXIII/159/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia...

Uchwała Nr XXII/154/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Borki

Uchwała Nr XXII/154/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Rutki-Borki Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu przeprowadzenia konsultacji w...

Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Nużewko

Uchwała Nr XXII/153/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Nużewko Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie...

Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś

Uchwała Nr XXII/152/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie...

Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Niestum

Uchwała Nr XXII/151/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Niestum Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie...

Uchwała Nr XXII/150/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Niechodzin

Uchwała Nr XXII/150/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu sołectwa Niechodzin Na podstawie art. 35, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z upływem z dniem 31 grudnia 2011 r. terminu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie...

Uchwała Nr XXII/149/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXII/149/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.),...

Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXII/148/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Ciechanów Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U....

Uchwała Nr XXII/147/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXII/147/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::