Rok 2010

UCHWAŁA Nr III/11/10

UCHWAŁA Nr III/11/10

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia 28 grudnia 2010 r.

 

w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia

Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego

 

        Na podstawie art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 3 i 4 Statutu Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego /Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 112, poz. 3234/ Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje

 

§ 1.

 

Do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego wybiera się dodatkowego przedstawiciela w osobie radnego Sławomira

Chmielińskiego.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                       Eugeniusz Olszewski     

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 09:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1866
22 kwietnia 2011 09:52 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::