Rok 2010

UCHWAŁA Nr III /10/ 10

UCHWAŁA Nr  III /10/ 10

RADY GMINY CIECHANÓW

z dnia  28  grudnia 2010 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek                    

pomocniczych na terenie gminy.

 

                Na  podstawie  art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z  § 12 pkt 1 i § 23 Statutu sołectwa  -   Rada Gminy Ciechanów

u c h w a l a,  co następuje :

§  1.

 

Zarządza się przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych

/sołectw/  na terenie gminy Ciechanów w terminie do 28 lutego 2011 roku.

 

§  2.

 

1. Wybory przeprowadza się na  wiejskich zebraniach wyborczych.

2. Miejsce i termin zebrania wyborczego ustali Wójt  w porozumieniu

    z dotychczasowym  sołtysem.

 

§  3.

 

Szczegółowe zasady i tryb wyborów określają statuty sołectw.

 

§  4.

 

Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Wójta Gminy.

 

§  5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.                                                             

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                             / - /  Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1661
22 kwietnia 2011 09:51 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::