Rok 2010

UCHWAŁA Nr I/4 /10

UCHWAŁA Nr I/4 /10
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 2 grudnia 2010 r.

              w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady gminy

              Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 14 ust.
2 Uchwały Nr IV/37/2003 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Ciechanów /Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 85, poz. 2203, zm. z 2009 r. Nr 142, poz. 4303/ - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje :

§  1.

W wyniku przeprowadzonego głosowania w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady gminy na okres kadencji w latach 2010 – 2014 :
 1/ Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Grzegorz Tobolski.
 2/ Przewodniczącym Komisji Planowania Budżetu i Finansów został wybrany
     radny Sławomir Chmieliński.
 3/ Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego został wybrany
      radny Janusz Lazarski.
 4/ Przewodniczącym Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty została
     wybrana radna Ewa Oglęcka.

§  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


                                                                        Przewodniczący Rady Gminy


                                                                             Eugeniusz Olszewski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1671
22 kwietnia 2011 09:47 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::