Rok 2010

Uchwała Nr I/1/2010

 UCHWAŁA Nr I/ 1 /10
RADY GMINY CIECHANÓW
z dnia 2 grudnia 2010 r.

              w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania
              nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy

              Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - Rada Gminy Ciechanów uchwala, co następuje :

§ 1.


Powołuje się komisję skrutacyjną dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ciechanów w składzie :
1/ radny  Eugeniusz Rudnicki,
2/ radna  Ewa Oglęcka,
3/ radny  Janusz Lazarski.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                             
                                                                       Przewodniczący Obrad

                                                                      
                                                                            Zenon Majkowski

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 09:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1731
22 kwietnia 2011 09:47 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::