Rok 2010 (2011)

Wybierz rok

Uchwała Nr XLVI/239/10

Uchwała Nr XLVI/239/10 Rady Gminy Ciechanów z dn. 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/219/10 Rady Gminy Ciechanów z dn. 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentów miejscowości Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki Wielkie, gmina Ciechanów ...

Uchwała Nr XLIV/219/10

Uchwała Nr XLIV/219/10 Rady Gminy Ciechanów z dn. 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegofragmentów miejscowości Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki Wielkie, gmina Ciechanów

UCHWAŁA Nr XLVI/234/10

UCHWAŁA Nr XLVI/234/10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991...

UCHWAŁA Nr III/9/10

UCHWAŁA Nr III/9/10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi

UCHWAŁA Nr III/11/10

UCHWAŁA Nr III/11/10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego

UCHWAŁA Nr III /10/ 10

UCHWAŁA Nr III /10/ 10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek

UCHWAŁA Nr III/12/10

UCHWAŁA Nr III/12/10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę nr XLIV/225/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września &nb

UCHWAŁA Nr III / 13 /10

UCHWAŁA Nr III / 13 /10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Ciechanów projektu konkur

UCHWAŁA Nr I/4 /10

UCHWAŁA Nr I/4 /10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji rady gminy Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Uchwała Nr I/1/2010

UCHWAŁA Nr I/ 1 /10 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania nad

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::