Budżet

Wybierz rok

Uchwała Nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2018

Uchwała Nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art....

Uchwała Nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów Na Rok 2017

Uchwała Nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 i 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215,...

Uchwała Nr XII/63/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016

Uchwała Nr XII/63/16 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235,...

Uchwała Nr XXXII/218/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2014

Uchwała Nr XXXII/218/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art....

Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013

Uchwała Nr XXIV/163/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211,...

Uchwała Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122...

Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów Na Rok 2013

Projekt Załącznik do Zarządzenia Nr 48/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2012 r. Uchwała Nr .................... Rady Gminy Ciechanów z dnia .................... .... r. UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY CIECHANÓW NA ROK 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i”...

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Projekt Załącznik do Zarządzenia Nr 47/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2012 r. Uchwała Nr .................... Rady Gminy Ciechanów z dnia .................... .... r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy...

UCHWAŁA Nr XXIV/135/09 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 9 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanów na rok 2009.

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::