Komunikaty

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2012.01.20

 

 

Sk.0002.14.2012

 

         Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ - zwołuję XIV Sesję  Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 stycznia 2012 r. /tj. poniedziałek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

 

Początek obrad o godz. 1000.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta
 5. Interpelacje i zapytania Radnych
 6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,, Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012”
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.
 9. Podjęcie uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2012.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w  Kanigówku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły  Podstawowej w Goryszach.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2012 14:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2397
20 stycznia 2012 14:02 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_xiv_sesji_rady_gminy_ciechanow.pdf] do dokumentu.
20 stycznia 2012 14:02 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::