Komunikaty

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.09.15

 

 

SK.0002.10.2011.KB

 

 

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

/ Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję X Sesję  Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 września 2011 roku /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,
ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz. 10ºº.

 

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Przążewo.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2011-2019.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie statutu sołectwa Baby.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ciechanowie.

11. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2011 r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Ujazdówku.

13. Podjęcie uchwały w w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek w Kargoszynie.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki w Kanigówku.

15. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad.

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

 

                                                                                 Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2011 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 2730
27 września 2011 14:36 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_x_sesji_rady_gminy_ciechanow.pdf] do dokumentu.
27 września 2011 14:35 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu.
27 września 2011 14:34 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::