Komunikaty (2017)

Wybierz rok

Zaproszenie na sesję Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 18.05.2017 r. Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów OP.0002.4.2017 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) zwołuję XXVI Sesje Rady Gminy Ciechanów w dniu 2 czerwca 2017 roku tj. (piątek) w lokalu Urzędu Gminy...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::