Komunikaty (2011)

Wybierz rok

Zawiadomienie o X Sesji Rady Gminy Ciechanów

Ciechanów, 2011.09.15 SK.0002.10.2011.KB Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję X Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 września 2011 roku /tj. środa/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów,

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::