Rok 2020

Uchwała Nr XVII/100/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niestum

Uchwała Nr XVII/100/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 lutego 2020 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niestum

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Niestum, oznaczonej numerem ewidencyjnym 234/26 o powierzchni 3900 m².

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2020 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 62
02 marca 2020 13:18 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxvii1002020200227.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2020 13:18 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::