Rok 2020

Uchwała Nr XVII/96/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XVII/96/20

Rady Gminy Ciechanów

z dnia 27 lutego 2020 r.

 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ciechanów na lata 2020 - 2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
  2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciechanów otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.
  3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

 

§ 2.

  1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
  2. Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Ciechanów po zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 marca 2020 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 59
02 marca 2020 12:13 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxvii962020200227.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2020 12:12 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 marca 2020 12:11 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::