Rok 2020

Wybierz rok

Uchwała Nr XVII/101/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022

Uchwała Nr XVII/101/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020 - 2022 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 181

Uchwała Nr XVII/100/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niestum

Uchwała Nr XVII/100/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Niestum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. p

Uchwała Nr XVII/99/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek

Uchwała Nr XVII/99/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek

Uchwała Nr XVII/98/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo

Uchwała Nr XVII/98/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chruszczewo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) uchwala się,

Uchwała Nr XVII/97/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Uchwała Nr XVII/97/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815)

Uchwała Nr XVII/96/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XVII/96/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: &n

Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na rok 2020

Uchwała Nr XVI/95/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696

Uchwała Nr XVI/94/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Uchwała Nr XVI/94/20 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::