Rok 2019

Uchwała Nr XV/92/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski

Uchwała Nr XV/92/19
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Nadaje się nazwę ulicy Zgodna w miejscowości Gąski, dla drogi gruntowej o numerze geodezyjnym 189/14 i 189/6, odchodzącej od ulicy Leśnej, w kierunku południowo - zachodnim.

§ 2. 

Szczegółowe położenie ulicy określa mapa ewidencyjna wsi, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2020 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 134
07 stycznia 2020 14:54 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxv921920191230.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 stycznia 2020 14:54 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::