Rok 2019

Wybierz rok

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019&n

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 u

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 163 &se

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz

Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.&nb

Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin

Uchwała Nr VIII/56/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin

Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek

Uchwała Nr VIII/55/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr I/6/18 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ciechanów

Uchwała Nr VIII/54/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr I/6/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Ciechanów Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych /sołtysów/

Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych /sołtysów/ Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) – uchwala się, co następuje:

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::