Rok 2019 (2019)

Wybierz rok

Uchwała Nr XIV/86/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/76/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Uchwała Nr XIV/86/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/76/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marc

Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 u

Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów

Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019&n

Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów

Uchwała Nr XIII/83/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 20

Uchwała Nr XIII/82/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin

Uchwała Nr XIII/82/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin Na podstawie art....

Uchwała Nr XIII/81/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół

Uchwała Nr XIII/81/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/159/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli i dyrektorów szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn

Uchwała Nr XIII/80/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Mieszki Wielkie

Uchwała Nr XIII/80/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowych w miejscowości Mieszki Wielkie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. p

Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski

Uchwała Nr XIII/79/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz.506, 1309, 1696 i 1815 ) uchwala się , co następuje:

Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Uchwała Nr XIII/78/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z&n

Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/77/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 5&nbs

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::