Rok 2019

Wybierz rok

Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Uchwała Nr XV/93/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm. poz. 1309,

Uchwała Nr XV/92/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski

Uchwała Nr XV/92/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gąski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr XV/91/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2020

Uchwała Nr XV/91/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.

Uchwała Nr XV/90/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XV/90/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 232 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.

Uchwała Nr XV/89/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr XV/89/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art.

Uchwała Nr XV/88/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Uchwała Nr XV/88/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co

Uchwała Nr XV/87/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020”

Uchwała Nr XV/87/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020” Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny

Uchwała Nr XIV/86/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/76/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020

Uchwała Nr XIV/86/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/76/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marc

Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Uchwała Nr XIII/85/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 u

Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów

Uchwała Nr XIII/84/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019&n

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::