Rok 2019

Wybierz rok

Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ciechanów

Uchwała Nr X/67/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samor...

Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr X/65/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 

Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Uchwała Nr IX/64/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art.&nbs

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim

Uchwała Nr IX/63/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 11, w związku z art. 

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019&n

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VIII/61/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ciechanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 u

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Uchwała Nr VIII/60/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VIII/59/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 163 &se

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy oraz ustalenia stawki takiej opłaty Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz

Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr VIII/57/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.&nb

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::