Rok 2017

Uchwała Nr XXVI/150/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Uchwała Nr XXVI/150/17
Rady Gminy Ciechanów

z dnia 2 czerwca 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 210, ust. 1 oraz art. 117, ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W Uchwale Nr XXV/133/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3597) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Olszewski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2017 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 652
07 czerwca 2017 14:10 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zalacznikdouchwalyxxvi1501720170602.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2017 14:09 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaxxvi1501720170602.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 czerwca 2017 14:09 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::