Rok 2016

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 37/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 37/16 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2017 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 36/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

ZARZĄDZENIE NR 36/16 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów. Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[1]) zarządza się, co następuje: § 1. Przygotowany...

Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r.

Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 r. ...

Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2016

Zarządzenie Nr 27/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2016

Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2016

Zarządzenie Nr 26/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2016

Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2016

Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2016

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::