Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 30/15 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/15

WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 21 sierpnia 2015 r.

 

       zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw

       referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego

       na dzień 6 września 2015 r.

 

        Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 318) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74, poz. 671, Nr 80, poz. 730 i z 2011 r. Nr 17 poz. 86) w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (Dz. U. poz.852), zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 29/15 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. wprowadza się następujące zmiany :

w § 1 ust 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

     „7) Monika Wrońska –  pracownik Urzędu Gminy wskazany przez Wójta.”

 

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                                WÓJT

 

                                                                                              Marek Kiwit

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 sierpnia 2015 12:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1234
21 sierpnia 2015 12:27 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::