Wybory Samorządowe 2014

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 3 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 i art. 61b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 września 2014 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 26 września 2014 r. Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wyznacza się na obszarze gminy Ciechanów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::