Rok 2014

Zarządzenie Nr 28/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2014

Zarządzenie Nr 28/14
Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2014 Nr XXXII/218/14 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2014r., zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 47.988,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 21.162.132,67 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 19.445.542,67 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 1.716.590,00 zł.

§ 2. 

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 173.982,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 125.994,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 173.982,00 zł;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 125.994,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 22.310.676,99 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 15.741.724,83 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 6.568.952,16 zł.

§ 3. 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów


/-/ Marek Kiwit

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2014 10:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1215
10 lipca 2014 10:50 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_32814.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2014 10:50 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_22814.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lipca 2014 10:49 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_12814.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::