Rok 2014

Zarządzenie Nr 16/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 16/14

WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

 

 

w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz.379) oraz Uchwały Nr IV/21/11 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010 – 2032” z a r z ą d z a się, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się „Regulamin udzielania dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy” stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. ochrony środowiska.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

 

Wójt

Gminy Ciechanów

/-/ inż. Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2014 15:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1195
30 kwietnia 2014 15:30 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [zarzadzenie1614.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2014 15:29 (Przemysław Bugdal) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::