Rok 2014

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 46/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2015 rok.

ZARZĄDZENIE NR 46/14 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2015 rok Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1)) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 45/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów.

Zarządzenie Nr 45/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm .1) ) zarządza się , co następuje: § 1. ...

Zarządzenie Nr 29/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 29/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3,...

Zarządzenie Nr 28/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2014

Zarządzenie Nr 28/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

Zarządzenie Nr 27/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 27/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz....

Zarządzenie Nr 26/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2014 roku uchylające zarządzenie w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Zarządzenie Nr 26/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2014 r. uchylające zarządzenie w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,...

Zarządzenie Nr 25/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian planu finansowego budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok

Zarządzenie Nr 25/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3, 4...

Zarządzenie Nr 24/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2014

ZARZĄDZENIE Nr 24/14 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2014 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 ) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Zarządzenie Nr 19/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19/14 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks...

Zarządzenie Nr 16/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

ZARZĄDZENIE Nr 16/14 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie dofinansowania kosztów poniesionych na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz...

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::