Rok 2012

Zarządzenie Nr 47/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów

Zarządzenie Nr 47/12
Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów  

Na podstawie art. 230 ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.) - Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:  

§   1.

1.   Przygotowany projekt uchwały w   sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów przedstawić:  

1)   Radzie Gminy Ciechanów,  

2)   Regionalnej Izbie Obrachunkowej w   Warszawie – celem zaopiniowania.  

2.   Projekt uchwały w   sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§   2.

Zarządzenie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

 

 

Wójt Gminy Ciechanów  


Marek   Kiwit

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 listopada 2012 10:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Bugdal
Ilość wyświetleń: 1560
17 listopada 2012 11:17 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu.
17 listopada 2012 11:15 (Przemysław Bugdal) - Dodanie załącznika [uchwalaprognozabudzetowa2013projekt.pdf] do dokumentu.
17 listopada 2012 10:42 (Przemysław Bugdal) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::