Rok 2007

ZARZĄDZENIE Nr 49/07

ZARZĄDZENIE Nr 49/07

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 31 grudnia 2007 roku

 

o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

 

 

Na podstawie art.109 ust. 1 pkt 1 i art. 110 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 roku, Nr 216 poz. 2603 z późn. zm./ zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Nie skorzystać z prawa pierwokupu do działki nr 144 o powierzchni 2909 m2 położonej w Nużewie w nawiązaniu do Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 3684/2007 z dnia 29.XI.2007r.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

inż. Marek Kiwit

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1858
22 kwietnia 2011 15:08 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::