Rok 2007

ZARZĄDZENIE Nr 48/07

ZARZĄDZENIE Nr 48/07

WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 31 grudnia 2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w kwocie 18.460,00 zł oraz zmniejsza o kwotę 18.460,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia Wydatki po zmianie wynoszą: 11.152.539,00 zł.

 

§2

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy

inż. Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1736
22 kwietnia 2011 15:05 (Administrator) - Dodanie załącznika [305.pdf] do dokumentu.
22 kwietnia 2011 14:59 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::