Rok 2007

ZARZĄDZENIE Nr 41/07

ZARZĄDZENIE Nr 41/07

WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 31 października 2007 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zra./ i art. 188 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ - Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2007 rok o kwotę 61.926,00 zł zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do zarz¹dzenia.

Dochody po zmianie wynoszą: 11.049.885,00 zł.

 

§2

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w kwocie 149.151,00 zł oraz zmniejsza kwotę 87.225,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia Wydatki po zmianie wynoszą: 11.707.280,00 zł.

 

§3

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2007 oraz podlega ogłoszeniu.

 

Wójt Gminy

inż. Marek Kiwit

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 kwietnia 2011 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1953
22 kwietnia 2011 14:50 (Administrator) - Dodanie załącznika [299.pdf] do dokumentu.
22 kwietnia 2011 14:47 (Administrator) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::