Rok 2007

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 19/07

Zarządzenie Nr 19/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechan

ZARZĄDZENIE Nr 18/07

Zarządzenie Nr 18/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidua

ZARZĄDZENIE Nr 17/07

ZARZĄDZENIE Nr 17/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy n

ZARZĄDZENIE Nr 16/07

ZARZĄDZENIE Nr 16/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z

ZARZĄDZENIE Nr 15/07

ZARZĄDZENIE Nr 15/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/07

ZARZĄDZENIE Nr 14/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 u

ZARZĄDZENIE Nr 13/07

ZARZĄDZENIE NR 13/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Niestum i lokalu socjalne

ZARZĄDZENIE Nr 12/07

ZARZĄDZENIE Nr 12/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 marca 2007 roku o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 11/07

ZARZĄDZENIE Nr 11/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia bilansu i rachunku zysków i strat za 2006 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu. Na

ZARZĄDZENIE Nr 10/07

ZARZĄDZENIE Nr 10/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 16 marca 2007 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006 rok. Na podstawie art. 199 ust.l i 2 ustawy z dnia 30 czerwca

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::