Rok 2007

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 29/07

ZARZĄDZENIE Nr 29/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 28/07

ZARZĄDZENIE Nr 28/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

ZARZĄDZENIE Nr 27/07

ZARZĄDZENIE Nr 27/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobow

ZARZĄDZENIE Nr 26/07

ZARZ ĄDZENIE NR 26/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 9 lipca 2006 roku w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.

ZARZĄDZENIE Nr 25/07

ZARZĄDZENIE Nr 25/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 lipca 2007r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE Nr 24/07

ZARZĄDZENIE Nr 24/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej na stopień

ZARZĄDZENIE Nr 23/07

ZARZĄDZENIE Nr 23/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007

ZARZĄDZENIE Nr 22/07

ZARZĄDZENIE Nr 22/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 usta

ZARZĄDZENIE Nr 21/07

ZARZĄDZENIE Nr 21 / 07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ciechanów

ZARZĄDZENIE Nr 20/07

Zarządzenie Nr 20/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, a ta

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::