Rok 2007

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 39/07

ZARZĄDZENIE Nr 39/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w Gminie Ciechan

ZARZĄDZENIE Nr 38/07

ZARZĄDZENIE Nr 38/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gmi

ZARZĄDZENIE Nr 37/07

ZARZĄDZENIE Nr 37/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8

ZARZĄDZENIE Nr 36/07

ZARZĄDZENIE Nr 36/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 25 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 48 ust. 1 - 4 i 6 ustawy z dnia 12 kwietn

ZARZĄDZENIE Nr 35/07

ZARZĄDZENIE Nr 35/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 6 września 2007 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych do sprzedaży w miejscowościach

ZARZĄDZENIE Nr 34/07

ZARZĄDZENIE Nr 34/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 4 września 2007 roku o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu

ZARZĄDZENIE Nr 33/07

ZARZĄDZENIE Nr 33/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/07

ZARZĄDZENIE Nr 32/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawi

ZARZĄDZENIE Nr 31/07

ZARZ ĄDZENIE Nr 31/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 30/07

ZARZĄDZENIE Nr 30/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::