Rok 2007

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 50/07

ZARZĄDZENIE Nr 50/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r. Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1

ZARZĄDZENIE Nr 49/07

ZARZĄDZENIE Nr 49/07 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31 grudnia 2007 roku o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu Na podstawie art.109 ust. 1 pkt 1 i ar

ZARZĄDZENIE Nr 48/07

ZARZĄDZENIE Nr 48/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142,

ZARZĄDZENIE Nr 47/07

ZARZĄDZENIE Nr 47/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 46/07

ZARZĄDZENIE Nr 46/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r. Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt

ZARZĄDZENIE Nr 45/07

ZARZĄDZENIE Nr 45/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminn

ZARZĄDZENIE Nr 44/07

ZARZĄDZENIE Nr 44/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminn

ZARZĄDZENIE Nr 42/07

ZARZ ĄDZENIE Nr 42/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym dochodów i wydatków budżetu gminy na 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41/07

ZARZĄDZENIE Nr 41/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199

ZARZĄDZENIE Nr 40/07

ZARZĄDZENIE Nr 40/07 WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 10 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminn

Zatrzymaj banner przewijany
Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00::